Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
strona startowa   kontakt
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

tel./fax 29 741 03 94
tel. 29 741 03 87
 
e-mail: ug@zatory.pl
Foto galeria
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
dziennik urzedowy
Pułtusk24
Pułtuszczak
wpu24pl
anr
geoportal
pup
mjwpu
modr


Jesteś naszym
- 0386868 -
gościem


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Zatory informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Zatory tj. Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock.

W wyniku zawartej umowy wyżej wymieniony wykonawca będzie świadczyć usługę odbioru odpadów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. za kwotę 717.984,00 zł (358.992,00 zł rocznie).

Roczny koszt odbioru odpadów wzrósł w skali gminy o 59 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, co spowodowało konieczność zwiększenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy jednoczesnym zachowaniu braku ograniczeń w ilości oddawanych odpadów.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Zatory podjęła Uchwałę Nr 138/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty określając nowe stawki opłat.

Od 01 kwietnia 2017 roku:

 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób segregowany wynosi:
  • -    14 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba
  • -    28 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 2 osoby i więcej
 2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób niesegregowany wynosi:
  • -    25 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba
  • -    50 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 2 osoby i więcej

Przypominamy, że selektywne gromadzenie odpadów komunalnych obejmuje:

-   odpady suche: papier, tektura, tekstylia, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne typu PET, metal, itp.

-   odpady mokre: odpady zielone, rośliny, resztki owoców, pampersy, odpady ulegające biodegradacji w tym wystudzony popiół z gospodarstw domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 54/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015 roku, właściciele nieruchomości położonych na ternie Gminy Zatory zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zatory nr: 02 8232 0005 0600 1270 2006 0004 Bank Spółdzielczy w Zatorach w następujących terminach:

 1. do 15 marca za I kwartał danego roku
 2. do 15 czerwca za II kwartał danego roku
 3. do 15 września za III kwartał danego roku
 4. do 15 grudnia za IV kwartał danego roku

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w systemie miesięcznym.

Ponadto informuję, że zmiana odbiorcy odpadów nie powoduje wymiany dotychczas użytkowanych pojemników na odpady, co jest wynikiem ustaleń z Zakładem Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku.

Należy również podkreślić, iż umową została objęta zbiórka opon, która wcześniej nie była prowadzona, a przewidywana jest dwukrotnie w okresie trwania umowy, czyli 1 raz w roku w terminie zawartym w harmonogramie odbioru.

Zachęcam jednocześnie wszystkich mieszkańców, którzy dotychczas nie segregowali odpadów do składania deklaracji i zmiany sposobu gromadzenia odpadów, co pozwoli na obniżenie kosztów ich odbioru i korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Urzędu Gminy Zatory, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Reklamacja powinna zwierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenia przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający reklamację określił inny sposób udzielenia odpowiedzi.

 

Wójt Gminy Zatory

/-/ Grzegorz FalbaGminny System Powiadamiania SMS
Kolektory
Informacje o wyłączeniach
Odpady komunalne
Biuletyn Informacji Publicznej
e-mapa
kspniewo
szkola pniewo
szkola zatory
WFOS
EPUAP
wirtualny spacer
mikroporady.pl
Pogoda
KRUS
www.zielonemostynarwi.pl.
codziennikprawny
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
sie
PPWOW
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x